Agroturystyka Grajek

Oficjalna strona gospodarstwa agroturystycznego "Grajek"

Atrakcje w okolicy

Zabytki
W Budziszewku
– kościół św. Jakuba Większego – pierwszy kościół został wzniesiony przez Budziszewskich już w XIV wieku i przetrwał aż do wieku XVIII.
– pałac – zespół pałacowo-parkowy zlokalizowany w sąsiedztwie kościoła św. Jakuba, powstał w początkach XIX wieku.
– plebania – wzniesiona w 1905 roku jako pastorówka, zlokalizowana na krawędzi parku, posiada ciekawą, modernistyczną sylwetkę.
W Studzieńcu – 3 km
– dwór szachulcowy – okazały barokowy. Dwór powstał najprawdopodobniej w trzeciej ćwierci XVIII wieku.
W Siernikach – 5 km
– zespół pałacowo-parkowy – należy do najcenniejszych zabytków architektury dworskiej w Wielkopolsce. Tworzą go centralnie usytuowany pałac, dziedziniec z aleją kasztanowców, cztery oficyny oraz rozległy park krajobrazowy.
– Pałac – wzniesiony w latach 1786-88.
W Rogoźnie – 7 km
– Stare Miasto – układ przestrzenny pochodzi z okresu lokacji miasta w XIII wieku.
– Kościół św. Wita – najstarszy kościół w mieście, związany według księdza Józefa Nowackiego („Dzieje Archidiecezji Poznańskiej”, T.2) z grodem z X wieku i późniejszym rogozińskim grodem kasztelańskim, fundowany według tradycji przez księcia Mieszka I i Dobrawę, na co miałoby wskazywać między innymi, przywiezione przez Dobrawę z Czech, bardzo stare wezwanie. Obecny kościół wzniesiony w stylu późnogotyckim w 1526 roku.
– Rynek Nowego Miasta- obecnie nosi nazwę: Plac Karola Marcinkowskiego. Wytyczony po lokacji Nowego Miasta Rogoźna dokonanej przez starostę Jakuba Szołdrskiego w roku 1750. W rynku i przyległych ulicach zachowała się dawna zabudowa z I połowy XIX wieku. Są to głównie parterowe domy, niekiedy z wystawkami i wejściem na osi, ujętym w dwie kolumny cofnięte poza lico ściany.
– Ratusz – Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz – Pl. K. Marcinkowskiego 1. Wzniesiony w formach późnoklasycystycznych w latach 1826-1828, a rozbudowany o dodatkowe skrzydło 1911-1913. Z pierwotnego wyposażenia zachowały się drzwi do kasy miejskiej z 1914 roku oraz kilkanaście krzeseł z dawnej sali sesyjnej z końca XIX wieku.
– Budynek dawnej szkoły dla Nowego Miasta – pl. K. Marcinkowskiego 2. Malowniczy, dobrze zachowany, parterowy budynek kalenicowy pochodzący z XIX wieku.
– Dawny sąd – pl. K. Marcinkowskiego 9. Historyczny, dwukondygnacyjny budynek z czterema kolumnami wzniesiony w I połowie XIX. Na fasadzie tablica informująca, że w 1846 roku „Tu złożył swój testament Karol Marcinkowski”.
– kościół św. Ducha – dawny zbór ewangelicki, znajduje się przy placu Jana Pawła II. Budowę rozpoczęto w roku 1808, nieukończoną świątynię konsekrowano w roku 1817, wznoszenie fasady zakończono ostatecznie w roku 1839. W 1945 zbór ewangelicki został przekazany katolikom, parafię utworzono w roku 1965.
– Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II – piętrowy, nieotynkowany budynek dawnego gimnazjum, wzniesiony w 1869 roku na terenach toru jeździeckiego należącego niegdyś do jednostki wojskowej. Wewnątrz Szkolna Izba Tradycji, w której zgromadzono starodruki sięgające czasów pruskich, liczne dokumenty i fotografie, znajduje się tu także Biblioteka im. Marii i Józefa Sobolewskich zawierająca bezcenne wydawnictwa z końca XIX wieku i okresu II Rzeczypospolitej.
– Dawny Sąd Grodzki przy ul. Kościuszki 15. Budynek z roku 1905 wzniesiony w stylu neogotyckim, od roku 1957 do końca roku szkolnego 2011/2012 mieścił Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego.
– Gmach Seminarium Nauczycielskiego – przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1. Oddany do użytku w roku 1908 dla miejskiego Seminarium Nauczycielskiego (utw. w 1903 roku) i Szkoły Ćwiczeń. Pseudogotycki, o rozwiniętej bryle, nieotynkowany, mieści 115 izb.
– Poczta – piękny, reprezentacyjny budynek z lat 1894-97, gruntownie odnowiony w latach 1996-97.
– Budynek starego szpitala miejskiego – z końca XIX wieku, obecnie gruntownie odrestaurowany i rozbudowany mieści Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży – jednostkę samorządu woj. wielkopolskiego.
– Budynek dawnej szkoły podstawowej – przy ul. Kościuszki. Szkoła w 1996 roku obchodziła 100-lecie swego istnienia.
– Wójtostwo – najstarsza część Rogoźna. W okresie przedlokacyjnym znajdował się tutaj gród obronny (VIII-IX wiek), następnie osada produkcyjna (IX-X wiek), targ (X-XII wiek) oraz osada wolnych gości – hospites, wymieniona w źródłach w 1251 roku. Do dnia dzisiejszego po dawnym grodzie obronnym zachowało się częściowo zniszczone grodzisko nad Wełną.
W Skokach – 7 km
– Parterowy pałac z dwukondygnacyjną wieżą zbudowany został w XIX wieku w stylu eklektycznym. W centralnej części budynku znajduje się piętrowy ryzalit z balkonami i dobudowanym tarasem. Wokół pałacu rozciąga się niewielki, zabytkowy park.
– Kościół św. Mikołaja Biskupa – Jest to szachulcowy, drewniany kościół zbudowany w XVIII wieku, następnie wielokrotnie restaurowany w XIX i XX wieku. Podczas prowadzonych prac dobudowano wieże. W wyposażeniu znajdują się m.in. XVIII-wieczny ołtarz główny, ambona, chrzcielnica. Dach jest kryty dachówką.
– Kościół św. Piotra i Pawła – Poewangelicki, neogotycki kościół z 1855-1856.
W Długiej Goślinie – 7 km
– Dwór – Jest on skromny, parterowy z początków XIX w., do którego w połowie XIX w. dostawiono przybudówkę zwieńczoną neogotyckim krenelażem oraz wieżę z neogotyckimi łukami. Pierwotnie wieża liczyła cztery kondygnacje, dziś już tylko trzy.
– Kościół św. Marii Magdaleny – Drewniany kościół ma jedną nawę z nieco węższym prezbiterium. Zabytek pokryty jest dachem gontowym. Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. Obok znajduje się dawna plebania szachulcowa z końca XIX w. i grota z figurą Matki Bożej. Nieopodal, na północ od kościoła, znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce: parterowy, późnoklasycystyczny dwór zbudowany na początku XIX w.
W Marlewie – 8 km
– Dwór – Zbudowany został prawdopodobnie w latach 20-tych XX wieku.
– Przy drodze prowadzącej do Siernik znajdują się dwa pomnikowe dęby szypułkowe o obwodach 405 i 408 cm.
W Pruścach – 8 km
– Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – pierwszy kościół w Pruścach powstał zapewne w XIV wieku.
– Plebania – usytuowana na południe od kościoła, wzniesiona w 1904 roku w stylu neoklasycystycznym jako budynek murowany, parterowy, z poddaszem częściowo mieszkalnym i dachem naczółkowym krytym dachówką karpiówką.
W Słomowie – 8 km
– Pałac Turnów – Wzniesiony w latach 1904-1906. Wzorowany na pałacu Petit Trianon w Wersalu.
– Park – Pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, później modernizowany.
– Kościół Wniebowzięcia NMP – historia parafii słomowskiej sięga końca XIV wieku. Obecny kościół wniesiono w latach 1904-06 jako kaplicę pałacową.
W Parkowie – 10 km
– Kościół NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty – Historia parafii w Parkowie sięga XIV wieku. Obecny kościół zbudowany został w latach 1780-1802.
– Dzwonnica – Drewniana o konstrukcji słupowej przykryta czterospadowym dachem, oszkalowana, z półkolistymi prześwitami w górnej części, wzniesiona w I poł. XIX wieku w bezpośredniej bliskości kościoła. Wewnątrz dwa dzwony – z XVI i XVIII wieku.
– Plebania – murowana, otynkowana parterowa, przykryta dachem dwuspadowym. Wybudowana w XIX wieku.
– Park wiejski – Park utworzony został w 1919 roku.
– Układ przestrzenny Parkowa wykazuje cechy jednego z najstarszych układów – historycznego układu owalnicy, a częściowo również wielodrożnicy.
W Rudzie – 10 km
– Dworek – elektyczny budynek administracji majątku, pochodzi z końca XIX wieku, przed wejściem rosną dwie pomnikowe lipy drobnolistne.
– Młyn – Osada rudników i kuźnica wodna w tym miejscu wymieniane były już od 1280 roku jako opus ferri, Minera ferri, Rudny Mlyn. Obecny budynek z początku XX wieku położony w niezwykle malowniczym zakątku nad Wełną jest nadal działającym młynem.
W Wełnie – 11 km
– Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. Obecny kościół wzniesiony został w roku 1727.
W dniu 11 września 1780 roku w kościele miało miejsce najdonioślejsze historyczne wydarzenie w jego historii, jakim był ślub autora „Mazurka Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego i jego drugiej żony Estery Wierusz Kowalskiej.
– Pałac – Wzniesiony w 3 ćwierci XVIII wieku (po roku 1762).
– Oficyna pałacowa – Wzniesiona w 3 ćwierci XVIII wieku.
– Dwie barokowe kolumny – zapewne z dawne znaki graniczne z XVIII wieku.
W Jaraczu – 12 km
– Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego – Na cele ekspozycyjne przeznaczono młyn wodny z około 1871 roku, zrekonstruowaną stajnię przymłyńską i XIX wieczny Dom Młynarza. W Muzeum działa również oddana do użytku w 1997 roku mała elektrownia wodna na rzece Wełnie. W budynku młyna wodnego prezentowana jest wystawa „Przemysłowa technika młynarstwa”. Maszyny i urządzenia zgromadzone w młynie pochodzą głównie z lat 20-tych XX wieku.
– Zabytkowy młyn wiatrakowy z XVIII wieku.
Szczegółowy opis zabytków ze zdjęciami znajduje się na tej stronie.

Szlaki turystyczne:
Szlaki piesze:
Skoki – Jezioro Budziszewskie – Jezioro Rogozińskie – Rogoźno – szlak czerwony (16 km)
Rogoźno – Cieśle – Pruśce – Jez. Wiatrowskie – Jezioro Łęgowo – Wągrowiec – szlak czerwony (19 km)
Parkowo – Wełna – Jaracz Młyn – Rożnowo Młyn – Rudki – Oborniki – szlak zielony (18 km)
Rogoźno PKP – Owczegłowy – szlak czarny (8 km)
Szlaki kajakowe rzeką Wełną:
Wągrowiec – Rogoźno (17 km)
Rogoźno – Oborniki (32 km)
Szlaki kajakowe rzeką Małą Wełną:
Skoki – Rogoźno (14 km)
Szlak Cysterski:
Obrzycko – Szamotuły – Oborniki – Rogoźno – Wągrowiec

Rezerwaty przyrody:
– „Buczyna” – rezerwat utworzony w 1958 roku, położony w kompleksie lasów bukowych 1,5 km na południe od Nienawiszcza. Na powierzchni 15,75 ha chroni on fragment lasu bukowego naturalnego pochodzenia, na granicy zasięgu tego gatunku drzewa. Buk jest tu gatunkiem dominującym, a towarzyszy mu dąb szypułkowy i grab.
– „Promenada” – rezerwat utworzony w 1987 roku, położony na prawym brzegu rzeki Wełny we wsi Wełna. Na pow. 4,41 ha rośnie tu stary las dębowo-grabowy z licznymi okazałymi dębami i klonami polnymi (paklonami).
– „Wełna” – rezerwat utworzony w 1959 roku obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości 3,5 km, położony pomiędzy mostem w miejscowości Wełna, a mostem w Jaraczu Młynie. Rzeka tworzy tu kilka malowniczych zakrętów. Lewy brzeg jest stromy i porośnięty lasem mieszanym, a prawy, przeważnie płaski, zajmują łąki. Dno rzeki jest żwirowate lub kamieniste. Ssakiem, który w ostatnich latach wyraźnie zaznaczył swą obecność, jest bóbr. Nie zakłada on tutaj żeremi, lecz kopie nory w stromych brzegach.

Inne atrakcje:
Jezioro Budziszewskie – 2 km
– plaża
W Owczegłowach – 4 km
– Paintball
W Rogoźnie – 7 km
– Przystań żeglarska (wypożyczalnia sprzętu pływającego)
W Wągrowcu – 15 km
– Aquapark (basen, zjeżdżalnia, sauna, grota solna z tężnią i inne).
– Tańcząca fontanna – strumienie wody wypływają w rytm muzyki.
– Skrzyżowanie rzeki Wełny i Nielby (które jest unikalnym zjawiskiem w Europie).
– Wieża widokowa.
– Fontanna lodowa – Jedna z niewielu tego typu konstrukcji w Europie: fontanna na rzece Wełnie, w centrum miasta, którą podczas zimowej aury rzeźbi w niezwykłe kształty sama natura. Każdego dnia rzeźba ta przekształca się i zmienia.
– Kręgielnia.
W Obornikach – 20 km
– Pływalnia ze zjeżdżalnią.
– Skwer z fontanną.
– Tor Motocrossowy.
– Młyn.
– Mała elektrownia wodna.
– Park linowy.
– Poligon paintballowy.
W Owińskach – 22 km
– 160 metrowy wyciąg do wakeboardingu na zbiornikach pożwirowych.
W Pobiedziskach – 30 km
– Skansen miniatur – park z makietami obiektów historycznych i fragmentów zabudowy miast wielkopolskich.
W Margoninie – 30 km
– 1000 metrowy wyciąg do wakeboardingu na jeziorze Margonińskim.
W Chodzieży – 35 km
– Stok Narciarski z wyciągiem.
– Pływalnia kryta.
W Rogowie – 40 km
– ZAUROLANDIA – największy park dinozaurów w Polsce, jeden z największych w Europie.
W Biskupinie – 50 km
– Gród – jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych.
– Muzeum Archeologiczne.
W Bożejewiczkach – 50 km
– Silverado City – kompleks rozrywkowy dla dzieci i dorosłych w klimacie westernowym. (Całoroczny saloon, domek dr Quinn, biuro sheriffa z więzieniem, chata trapera, Black horse – kawiarnia, Mexico Hall – grillownia, cmentarzyk z chatką grabarza, wioska indiańska, strzelnica, fort wojskowy, bank, poczta Pony Express, stajnia, sklepik z pamiątkami, kowal, mini zoo, farma ranchera, arena do pokazów, miasteczko urwisów, plac zabaw, farma dmuchańców)

MENU